AD(H)D’er tussen 12 en 25 jaar

AD(H)D heeft een grote impact op je leerprestaties:

 • je presteert minder dan van je verwacht werd
 • je kunt niet stilzitten en/of kletst teveel
 • je bent juist te dromerig en mist de halve les
 • je komt steeds in tijdnood bij schriftelijk werk
 • je huiswerk lukt alleen met veel moeite of helemaal niet
 • je ervaart problemen met lezen: verdwalen in de tekst, niet weten wat je gelezen hebt of leest niet precies wat er staat
 • je hebt veel moeite met onthouden van woordjes, formules of begrippen

De oorzaak hiervan is niet jouw gebrek aan wil, inzet, doorzettingsvermogen of je intelligentie maar een neurobiologische stoornis.

AD(H)D beïnvloedt ook je dagelijkse leven:

 • je slaapt slecht
 • je komt vaak te laat
 • het lukt je vaak niet om je aan afspraken te houden
 • je voelt je vaak somber, gedeprimeerd, alleen, angstig of ‘anders’
 • je doet te vaak iets zonder na te denken
 • het lukt je niet om plannen uit te voeren of dingen af te maken
 • je geeft gemakkelijk teveel geld uit

Hoe kan ik jou helpen:

Samen verkennen we waar je precies tegen aan loopt. Vervolgens zoeken we hier oplossingen bij die voor jou werken. Ik begeleid je bij het leren gebruiken van de methoden en hulpmiddelen die bij jou passen. Als je minderjarig bent, doen we dit samen met je ouder(s).

Mogelijke onderdelen in een coachingstraject:

 • eenmalig consult
 • een kort traject van vijf of zes afspraken
 • meegaan naar je school of opleiding voor een gesprek met je begeleider of mentor
 • eenmalig deelnemen aan een groot overleg of leerlingbespreking
 • begeleiding bij organisatie van profielwerkstuk of scriptie
 • een langer traject met een wekelijks of twee wekelijks coachings gesprek
  Dit kan een half jaar of langer duren. We zullen steeds na zes bijeenkomsten evalueren en besluiten of we verder gaan of stoppen. Daarnaast is er contact via app of mail mogelijk. 

Een eenmalig consult kost €250,00, vrijgesteld van btw.

Coaching kost €75,00 per uur, vrijgesteld van btw.