Diensten

In mijn praktijk bied ik maatwerk

In mijn praktijk richt ik mij op jongeren met AD(H)D. Daar ligt mijn – in ruim 35 jaar opgebouwde – onderwijservaring en expertise op gebied van leerstrategieën, toegespitst op AD(H)D.

AD(H)D manifesteert zich vaak pas in de puberteit als een probleem. Dan wordt van jongeren meer zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid gevraagd en gaan er dingen mislopen zoals: vaak te laat komen, in ernst toenemende leerproblemen, vaak dingen vergeten enzovoorts.  Veel jongeren dreigen dan uit de boot vallen.

Gepersonaliseerde AD(H)D-coaching

Ik bied verschillende individuele coachingstrajecten aan voor jongeren met AD(H)D.

Meer informatie voor jongeren en ouders en/of verzorgers

Maatwerktraining voor professionals

  • huiswerkinstituut dat de begeleiding van deze groep scholieren meer inhoud wil geven en de resultaten willen verbeteren
  • intern begeleiders, zorgcoördinatoren en andere schoolbegeleiders die hun kennis over herkennen van en vaardigheden in het begeleiden van AD(H)D’ers willen verbeteren
  • (jeugd)zorginstellingen die hun psycho-educatietrajecten en cognitieve gedragstherapie beter willen laten aansluiten op de specifieke leervaardigheidsproblemen van de doelgroep

Advies op maat

Een adviserend gesprek is een zoektocht naar verbetering en professionalisering van:

  • screening van AD(H)D; wat ziet men in de klas?
  • begeleiden van scholieren met AD(H)D
  • overige vraagstukken

In een adviesgesprek doe ik een voorstel voor maatwerk.

Kosten: €75,00 per uur exclusief 21% btw