Tekstverberger

De tekstverberger is een leeshulpmiddel voor mensen met AD(H)D die last hebben van ‘onoplettendheid’. Het is een officieel door de CvTE toegestaan hulpmiddel bij examens.

Het viel mij op dat veel jongeren met concentratieproblemen (het ‘onoplettende type’) niet graag lezen. Vaak verslinden ze in hun jongere jaren wel stapels boeken, maar vergaat de lust van het lezen zodra het verplicht wordt. Ook viel op dat deze jongeren onnodig ‘punten’ missen bij het maken van proefwerken door: het maken van leesfouten waardoor ze de vraag niet begrepen en daardoor niet- of fout beantwoorden, overslaan van (deel-) vragen of ‘de vragen op achterkant’ vergeten te maken. Dezelfde dingen overkwamen mijzelf ook in mijn schooltijd.

Je aandacht is tijdens het lezen vaak ongemerkt afgeleid door: wat er nog meer op een blad te zien is, gedachten die worden getriggerd door een plaatje, de lengte van de tekst, je kijkt tijdens het lezen van vraag 1 alvast naar vraag 7 enzovoorts. Deze afleiding kost tijd en aandacht die ten koste gaat van het beoogde resultaat.

Ik ben met deze jongeren op zoek gegaan naar wat hierbij kan helpen. Het bleek dat het afdekken van de komende tekst het meest effectief is. Wat begin met een houten latje is doorontwikkeld tot het product van huisvlijt; de tekstverberger.

Hoe te gebruiken?

De tekstverberger heeft twee verschillende kanten; een gladde- en een antislip-kant.

Als je de gladde kant naar beneden legt, kun je over de bladzijde heen schuivend, lezen. De antislip-kant is bedoeld om onder een opgave te laten liggen bij toetsvragen. Je hoeft dan niet te zoeken waar de vraag ook alweer stond als je je antwoord op een ander blad moet schrijven.

Test

Als je laat voorlezen zonder tekstverberger: klinkt het vaak hakkelend, worden woorden overgeslagen en worden andere woorden gelezen dan er staan. Sommigen kunnen vloeiend voorlezen – zelfs in het Frans – maar hebben geen idee van wat ze hebben gelezen, terwijl het voor de lezer vaak overtuigend klinkt. Anderen vinden aan het einde van de regel niet waar de zin verder gaat.

Vervolgens laat je voorlezen met de tekstverberger. Het resultaat is vaak verbluffend. Het lezen is vloeiender, rustiger, de inhoud komt beter binnen en er wordt preciezer gelezen wat er staat. Voor het gevoel lees je dan soms langzamer, maar in de praktijk ligt het tempo meestal juist hoger.

Waarom werkt dit ?

Als je onoplettend bent, mis je niet alleen dingen die worden verteld, of zie je dingen over het hoofd, maar ook lees je vaak niet alle woorden. Je gaat de ontbrekende woorden automatisch invullen, maar je loopt dan het risico dat je andere woorden ‘leest’ dan bedoeld waardoor je de tekst anders interpreteert.

De tekstverberger helpt de aandacht te richten en vast te houden. Er komen dan minder afleidende gedachten op. Het risico op gemiste woorden en opdrachten is aanmerkelijk kleiner waardoor de jongeren betere resultaten behalen en het tempo ligt hoger.

Corine Lancel

NB: Ik zoek naar een manier om dit product fabrieksmatig te laten produceren. Alle suggesties zijn welkom!

Mail naar info@corinelancel.nl