Ouders en verzorgers

Uw kind heeft AD(H)D en ervaart problemen:

Meestal zijn dat school- en/of leerproblemen. Uw kind komt bijvoorbeeld te vaak te laat, komt niet aan het werk en/of voelt zich vaak te moe of ziek. De prestaties zijn sterk wisselend en er is sprake van onderpresteren. Uw kind komt regelmatig in conflict met volwassenen en/of is onvoldoende weerbaar.

Omdat AD(H)D voor ieder mens en voor ieder kind – ondanks alle parallellen – specifiek is, bied ik uitsluitend individuele coachingstrajecten aan. Alleen dan kan ik het maatwerk bieden dat nodig is. Lotgenotencontact is wel heel geschikt om wat steviger in je schoenen te leren staan, fijn door de herkenning en erkenning en wordt vaak positief ervaren.

Ik bied verschillende coachingstrajecten:

Eenmalig consult met jongere en ouder(s)

In een gesprek van 2 tot 2,5 uur analyseren we de (leer)problemen, leg ik uit wat de relatie daarvan is met AD(H)D en bespreken we de helpende mogelijkheden. Hiervan krijgt u een verslag waarmee u en uw kind zelf aan de slag kunnen. Dit consult is vooral geschikt wanneer een jongere onderpresteert of dreigt onder te presteren, faalangst ontwikkelt of lijdt aan een laag zelfbeeld of anderszins problemen ervaart als gevolg van AD(H)D.

Eenmalig consult met jongere en ouder(s) +

Bij het eenmalig consult werk ik adviezen uit in een handelingsplan voor de school of opleiding van de jongere en ga eenmalig mee naar een overleg.

Kort traject:

In vijf of zes coachingsgesprekken met de jongere en – indien gewenst – met een van de ouders leer ik uw zoon of dochter wat AD(H)D is en onderzoeken we wat dat voor hem of haar betekent. We zoeken daar passende mogelijkheden bij die helpen om beter te functioneren. Als dat gewenst is, ben ik ook altijd bereid om op de school of opleiding eenmalig aan een overleg deel te nemen. Dit traject is vooral geschikt voor jongeren die net een diagnose hebben of (beginnende)leerproblemen ervaren op school of opleiding. Dit traject kan in overleg ook plaatsvinden op de school in samenwerking met de begeleider op school.

Uitgebreid traject:   Voor dit traject heb ik momenteel helaas geen ruimte.

In dit traject is aandacht voor wat AD(H)D te maken heeft met datgene waarin uw kind zich belemmerd voelt, het overzicht kwijt is of zich ernstig tekort voelt schieten in het dagelijkse en/of schoolse bestaan. We verkennen eerst oorsprong en zoeken dan naar wat wel werkt zodat de jongere zich gesterkt voelt en weer kan functioneren op de manier die hem past. De duur van dit traject hangt samen met de ernst van de problemen en het tempo waarin uw zoon of dochter zich leer- en/of leefvaardigheden eigen kan maken. Tijdens het traject is contact met de ouder(s) belangrijk. AD(H)D’ers hebben vaak moeite met het vragen om en aanvaarden van hulp en steun. Om dat te kunnen leren, bent u hard nodig. Uw hulp en steun is van groot belang. Steeds maken we na een afgesproken periode (meestal zes gesprekken) de balans op en koppel ik – in geval van minderjarigheid of op verzoek van uw kind – de stand van zaken aan u terug.

Interesse?

U kunt een afspraak maken voor een telefonische kennismaking. Dan overleggen we wat er speelt en wat ik voor uw kind zou kunnen betekenen.

Tarieven:

Een (eenmalig) consult kost €250,00, vrijgesteld van btw.

Een (eenmalig) consult+ kost €425,00, vrijgesteld van btw.

De school ontvangt hierbij gratis een exemplaar van ‘AD(H)D, wat doe je daarmee?!’.

Coaching kost €75,00 per uur, vrijgesteld van btw.