Boek op komst

Het boek ‘AD(H)D, wat doe je daarmee?! zelfversterkende gids voor jongeren’ is in de maak. Dit boek schrijf ik vooral voor jongeren met ADHD of ADD. Veel van deze jongeren lopen vast in het voortgezet onderwijs of in hun vervolgopleiding.

De gevolgen van ad(h)d voor het goed kunnen leren en functioneren worden nog vaak ernstig onderschat. In het boek leg ik bijvoorbeeld uit hoe het komt dat van alles wat anderen gemakkelijk afgaat, een AD(H)D’er vaak veel moeite kost. Ik ga uitgebreid in op de verschillende leervaardigheden en bied mogelijke oplossingen. Ook naast het schoolse bestaan loopt het leven van een AD(H)D’er niet zo vanzelfsprekend en vlekkeloos. De meeste AD(H)D’ers ervaren veel te kort te schieten. Het zelfbeeld heeft daaronder vaak te lijden. Ook hiervoor bespreek ik mogelijkheden om ermee te leren omgaan.

In tegenstelling wat vaak gedacht wordt, zijn deze jongeren niet lui, ongeĂ¯nteresseerd en/of ongemotiveerd. Als je de juiste benadering kiest, is er een wereld te winnen. Daarom besteed ik ook uitgebreid aandacht aan wat professionals die werken met deze doelgroep kan helpen om ze – weer – in de ‘aan-stand’ of ‘op de rails’ te krijgen.

Met dit boek hoop ik vooral dat vooral pubers en adolescenten met AD(H)D zichzelf kunnen versterken en zo de kwaliteit hun leren en leven vergroten.